Nå er framgång genom vår spetskompetens och dra nytta av vårt nätverk

Dapoxetin är det första läkemedlet som är speciellt utvecklad för behandling av tidig utlösning. Priligy är en potent SSRI. Den senaste rapporten som dapoxetin blockerar potentiellt kanaler som är involverade i regleringen av frigörande av neurotransmitter, ger ytterligare insikt i mekanismen som ligger till grund för några av de terapeutiska åtgärderna för detta läkemedel.

Dapoxetin genomgår snabb absorption och eliminering som resulterar i minimal ackumulering och har dosproportionell farmakokinetik, som inte påverkas av multipel dosering och varierar inte mellan etniska grupper. Dapoxetins farmakokinetiska profil tyder på att det är en bra kandidat för efterfrågad behandling av tidig utlösning.

Våra tjänster

På Delta Consulting anser vi att vårt uppdrag börjar och slutar med nöjda kunder och nöjda konsulter. Vi hjälper våra kunder med Rekrytering, Personaluthyrning och Interim.

Exempel på tjänster som vi ofta hjälper våra kunder med är:

 • Business controller
 • Ekonomiansvarig
 • Ekonomiassistent
 • Ekonomichef
 • Ekonomikonsult
 • Financial controller
 • Inkassohandläggare
 • Koncernredovisningsekonom
 • Löneadministratör
 • Lönekonsult
 • Redovisningsansvarig
 • Redovisningsassistent
 • Redovisningschef
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisorsassistent

Rekrytering

En ny medarbetare är alltid en positiv förändring i en organisation. Att hjälpa våra kunder att hitta rätt medarbetare och våra kandidater att hitta rätt arbetsplats är ett stort förtroende som vi ofta har förmånen att förvalta.

Genom att proaktivt i möten lära känna våra kunder och kandidater, kan vi med god träffsäkerhet matcha rätt kandidat med rätt arbetsplats.

Personaluthyrning

De flesta ekonomiavdelningar har en fluktuerande arbetsbelastning över året. Att kunna hyra in rätt resurs, när behovet uppstår, är en förutsättning för många av våra kunder.

Oavsett om ni behöver stöttning vid bokslut eller resurser till temporära projekt så har vi den personal ni behöver.

Interim

Sjukskrivningar och föräldraledigheter kan ibland komma med kort varsel och ställa höga krav på den som ska ersätta under frånvaron. Att hyra en funktion under en kortare eller längre period är det vi hjälper till med inom Interim.

Våra interimskonsulter är vana att med kort varsel gå in i en organisation och leverera resultat.

Låt vårt nätverk och vår spetskompetens bli en del av er väg till framgång!