Nå er framgång genom vår spetskompetens och dra nytta av vårt nätverk

Våra tjänster

På Delta Consulting anser vi att vårt uppdrag börjar och slutar med nöjda kunder och nöjda konsulter. Vi hjälper våra kunder med Rekrytering, Personaluthyrning och Interim.

Exempel på tjänster som vi ofta hjälper våra kunder med är:

 • Business controller
 • Ekonomiansvarig
 • Ekonomiassistent
 • Ekonomichef
 • Ekonomikonsult
 • Financial controller
 • Inkassohandläggare
 • Koncernredovisningsekonom
 • Löneadministratör
 • Lönekonsult
 • Redovisningsansvarig
 • Redovisningsassistent
 • Redovisningschef
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisorsassistent

Kompetensområden

Delta Consulting jobbar med personal inom tre olika kompetensområden:
Talanger, Chefer och Specialister.

Våra kandidater följer oss från studietiden och fram till specialistroller eller chefspositioner. I vår värld är dagens kandidat inte sällan morgondagens kund. Det är så vi jobbar för att leva vår vision, att skapa en helt ny standard.

Talanger

Alla företag är i ett mer eller mindre ständigt behov av nya talanger. Oavsett om ni befinner er i tillväxt, eller behöver ersätta en person i en befintlig roll, så har vi nätverket av unga och hungriga talanger som vill visa vad de går för.

Vi på Delta jobbar proaktivt med att skapa goda relationer redan under kandidaternas studietid. Vi sitter exempelvis i ledningen för flera Yrkesutbildningar och genomför löpande under året event och föreläsningar på olika utbildningsinstitut.

Chefer

Bra chefer är en förutsättning för en välmående och högpresterande organisation. Vi hjälper er att hitta chefer som bidrar till att ni når och överträffar era mål.

Våra rekryteringskonsulter har egen linjechefserfarenhet och god förståelse för de utmaningar som dagens ledare möter i vardagen.

Specialister

I alla företag återfinns roller som ställer krav på mer djupgående kunskap inom ett specifikt område. Dessa personer förväntas ofta ha svaret på mer komplexa frågor och ska med sin erfarenhet och specialistkompetens hjälpa företaget att ta sig över trösklar och lösa problem.

Vi på Delta Consulting är specialister inom ekonomipersonal. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av att tillsätta specialistroller inom hela ekonomispektrumet.

Kundlösningar

Oavsett om du söker en ny medarbetare för anställning eller om du har ett temporärt personalbehov så har vi lösningar som passar dig

Rekrytering

En ny medarbetare är alltid en positiv förändring i en organisation. Att hjälpa våra kunder att hitta rätt medarbetare och våra kandidater att hitta rätt arbetsplats är ett stort förtroende som vi ofta har förmånen att förvalta.

Genom att proaktivt i möten lära känna våra kunder och kandidater, kan vi med god träffsäkerhet matcha rätt kandidat med rätt arbetsplats.

Personaluthyrning

De flesta ekonomiavdelningar har en fluktuerande arbetsbelastning över året. Att kunna hyra in rätt resurs, när behovet uppstår, är en förutsättning för många av våra kunder.

Oavsett om ni behöver stöttning vid bokslut eller resurser till temporära projekt så har vi den personal ni behöver.

Interim

Sjukskrivningar och föräldraledigheter kan ibland komma med kort varsel och ställa höga krav på den som ska ersätta under frånvaron. Att hyra en funktion under en kortare eller längre period är det vi hjälper till med inom Interim.

Våra interimskonsulter är vana att med kort varsel gå in i en organisation och leverera resultat.

Låt vårt nätverk och vår spetskompetens bli en del av er väg till framgång!

Kontakta oss

Strandbergsgatan 12, 112 51 Stockholm
info@deltaconsulting.se